دفتر نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزشی  دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محل

دكتر سيد رضا جلال زاده

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و كيفيت آموزشی دانشگاه

-

-

شبنم بلبلی

كارشناس مرکز نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزشی دانشگاه 

021-89174069

ساختمان حكيم اعظم

 

 

پست الکترونیکی دفتر: Nezarat@khatam.ac.ir