دفتر نظارت، ارزیابی و کیفیت آموزشی دانشگاه

 

 

 

 

براساس آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۱۰۸۶۰۱ و مورخ   ۱۳۹۶/۰۵/۲۲   اهداف و وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی پژوهشی و فناوری به شرح ذیل است : 

 

 

اهداف ( ماده ۲ آئین نامه ) :

 

 • تحلیل نظام‌مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت‌ها و چالش‌ها

 

 • نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه

 

 • ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه

 

 • نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستای کسب آمادگی برای ارزیابی بیرونی 

 

 • افزایش بهره‌وری با استفاده از فرایند نظام­ مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

 

 • ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوز‌ه‌های عملکردی مؤسسه

 

 • تقویت زمینه­‌های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی

 

 • ارتقا و تضمین کیفیت نظام­ مند مؤسسه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی

 

 

وظايف:

 

 • همکاری با گروه‌های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 • همکاری در حسن اجرای راهبردهای برنامه استراتژیک مصوب دانشگاه

 

 • ارزیابی و ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده توسط واحدهای ذیربط

 

 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه بر اساس شاخص های تدوین و تصویب شده 

 

 • جمع‌آوری و ارایه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه

 

 • تعیین شاخص‌های کمی ارزیابی گروه‌های آموزشی جهت رتبه بندی آنها و اعلام سالانه نتایج با همکاری مدیریت آموزش و پژوهش

 

 • مذاکره و نشست با گروه‌های آموزشی جهت برطرف نمودن مشکلات احتمالی و ایجاد زمینه توسعه نقاط قوت گروه‌های منتخب به سایر گروه‌های آموزشی دانشگاه 

 

 • برنامه ريزی جهت نظرسنجی و ارزیابی كلی گروه آموزشی مربوطه توسط دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی با همکاری مدیریت آموزش

 

 • جوابگویی و رسیدگی به شکایات و مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می­‌کند

 

 • انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه

 

 

مدیر مركز نظارت، ارزيابی و كيفيت آموزشی دانشگاه : 

 

 

دکتر سید رضا جلال زاده 

 

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت و علوم مالی ، رزومه

 

 

کارشناس مركز: 

 

مهندس شبنم بلبلی 

 

021-89174069