دوره‌های MBA و DBA مدت مرکز آموزش‌های تخصصی و مهارت افزایی دانشگاه خاتم

 

 

 

 

دوره یکساله مدیریت کسب و کار فناوری مالی (Fintech MBA)

دوره یکساله مدیریت کسب و کار فناوری مالی (Fintech MBA)

اطلاعات بیشتر
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

مدیریت دانشی در ایران(گرایش سرمایه انسانی) DBA اولین دوره

 

 

مدیریت دانشی در ایران(گرایش سرمایه انسانی) DBA اولین دوره

 

اطلاعات بیشتر