رشته حسابداری گرایش حسابداری

 

 

نام درس

روز ارائه

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس 

نام استاد

نام خانوادگی استاد

مشخصات آزمون

ساعت شروع

ساعت پایان

مدیریت مالی 1

دو شنبه

11

14

  103

لیلا

زمانی

04/05

11

13

حسابداری پیشرفته 2*

شنبه

11

14

  103

فرزانه

یوسفی اصل

04/03

11

13

حسابداری پیشرفته 2

شنبه

11

14

  103

فرزانه

یوسفی اصل

04/03

11

13

مدیریت مالی 2

یک شنبه

08

11

  103

فرزانه

یوسفی اصل

   

مدیریت مالی 2

یک شنبه

08

11

  103

فرزانه

یوسفی اصل

   

اندیشه اسلامی 2
(نبوت و امامت)

چهار شنبه

13

15

  103

محمد جواد

آقا جری

04/10

08

10

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

چهار شنبه

10

13

  103

احسان

اخترکاوان

04/14

11

13

حسابداری مالیاتی 2

چهار شنبه

08

10

  103

محمد تقی

قزلباش تبریزی

04/12

11

13

اصول حسابرسی 1

دو شنبه

08

11

  103

نظام الدین

رحیمیان

04/08

08

10

تحقیق در عملیات

شنبه

08

11

  103

جواد

نوفرستی

03/31

08

10

پژوهش عملیاتی 2

یک شنبه

11

14

  103

جواد

نوفرستی

   

حسابداری میانه 1

دو شنبه

09

11

  106

فرزانه

یوسفی اصل

04/08

08

10

حسابداری میانه 1

شنبه

09

11

  106

فرزانه

یوسفی اصل

04/08

08

10

حسابداری پیشرفته 1

شنبه

11

14

  106

الهام

حمیدی باروق

04/03

  

بها یابی 1

شنبه

11

14

  104

لیلا

زمانی

04/03

08

10

حسابداری میانه 2

دو شنبه

09

11

  104

الهام

حمیدی باروق

04/08

08

10

حسابداری میانه 2

شنبه

09

11

  104

الهام

حمیدی باروق

04/08

08

10

حقوق تجارت (بازرگانی)

چهار شنبه

08

11

  104

سیدکمال

سجادی

04/05

08

10

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

دو شنبه

11

13

  104

محمد تقی

ضیائی بیگدلی

04/14

08

10

تفسیر موضوعی قرآن

چهار شنبه

11

13

  104

علیرضا

شرفی جم

04/10

11

13

تفسیر موضوعی قرآن

چهار شنبه

11

13

  104

علیرضا

شرفی جم

   

آمار کاربردی 1

چهار شنبه

13

15

  104

محسن

تقوی طلب

03/31

11

13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

پنج شنبه

13

15

  104

محمد ناصر

حقیقت

   

زبان تخصصی حسابداری 1

دو شنبه

13

15

  104

سیمین

عبدالعلیزاده شهیر

04/12

11

13

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

یک شنبه

08

11

  104

محمد

ولی مقدم زنجانی

   

ریاضیات کاربردی 2

چهار شنبه

13

16

  107

شیما

اصغری

   

پژوهش عملیاتی 1

یک شنبه

11

14

  107

شیما

اصغری

   

ریاضی پیش دانشگاهی

سه شنبه

08

11

  107

عقیله

محمود زاده 

   

اقتصاد خرد

شنبه

11

15

  107

سعید

رحیمیان

   

اصول حسابداری 1

یک شنبه

15

19

  108

نجمه

حاجیان

04/03

08

10

اصول حسابداری 2

شنبه

09

11

  108

نجمه

حاجیان

04/03

11

13

اصول حسابداری 2

دو شنبه

09

11

  108

نجمه

حاجیان

04/03

11

13

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

سه شنبه

08

11

  108

محمد تقی

ضیائی بیگدلی

   

ریاضیات کاربردی 1

چهار شنبه

10

13

  108

شیما

اصغری

03/31

11

13

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

چهار شنبه

08

10

  108

علیرضا

شرفی جم

04/10

08

10

زبان انگلیسی عمومی

دو شنبه

11

14

  108

هدا

شب رنگ

04/12

08

10

روانشناسی سازمانی

چهار شنبه

13

15

  108

ماندانا

نیکنام

04/05

11

13

اقتصاد کلان

شنبه

11

14

  108

ندا

فرح بخش

04/08

08

10

اصول حسابداری 2

شنبه

09

11

سایت کامپیوتر

نجمه

حاجیان

   

اصول حسابداری 2

دو شنبه

09

11

سایت کامپیوتر

نجمه

حاجیان

   

حسابداری و حسابرسی دولتی

چهار شنبه

13

17

  102

منصورعلی

رحیمی باغ ابریشمی

04/01

08

10

تربیت بدنی 1

شنبه

14

16

  102

محمد

پورکیانی

04/14

08

10

تربیت بدنی 2

پنج شنبه

16

18

  102

محمد

پورکیانی

04/14

11

13

مباحث جاری حسابداری

چهار شنبه

08

10

  102

الهام

حمیدی باروق

04/08

11

13

مدیریت تولید

دو شنبه

08

11

  102

رویا

سلطانی 

04/12

08

10

حسابداری مالیاتی

چهار شنبه

10

12

  102

محمد تقی

قزلباش تبریزی

04/05

11

13

روش تحقیق

دو شنبه

11

14

  102

پریا

نظمی

04/03

11

13

روش تحقیق

دو شنبه

11

14

  102

پریا

نظمی

   

تربیت بدنی 1

شنبه

14

16

  1001

محمد

پورکیانی

   

تربیت بدنی 2

پنج شنبه

16

18

  1001

محمد

پورکیانی

   

 

 

رشته مدیریت امور بانکی

 

نام درس

روز ارائه

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان برگزاری

نام استاد

نام خانوادگی استاد

مشخصات آزمون

ساعت شروع

ساعت پایان

مدیریت مالی 1

دو شنبه

11

14

103

لیلا

زمانی

   

روشهای تحقیق و ماخذشناسی

دو شنبه

11

14

102

پریا

نظمی

   

ارزیابی طرحهای اقتصادی

پنج شنبه

10

12

103

غلامرضا

حسن شعبانی

04/03

11

13

حقوق و مقررات مدنی

سه شنبه

11

13

103

غلامحسین

عربیه

04/05

11

13

زبان تخصصی بانکداری 1

پنج شنبه

12

14

103

سیمین

عبدالعلیزاده شهیر

04/12

11

13

بانکداری خارجی 1

پنج شنبه

08

10

103

منوچهر

زمانی فریز هندی

04/14

08

10

حسابرسی

سه شنبه

08

11

103

نظام الدین

رحیمیان

   

حسابرسی

دو شنبه

08

11

103

نظام الدین

رحیمیان

   

پژوهش عملیاتی 1

شنبه

08

11

103

جواد

نوفرستی

03/31

08

10

پژوهش عملیاتی 2

یک شنبه

11

14

103

جواد

نوفرستی

03/31

08

10

حسابداری صنعتی 1

شنبه

11

14

104

لیلا

زمانی

   

حقوق تجارت

چهار شنبه

08

11

104

سیدکمال

سجادی

   

آمار و کاربرد آن در مدیریت

پنج شنبه

11

13

104

محسن

تقوی طلب

03/31

11

13

آمار و کاربرد آن در مدیریت

سه شنبه

09

11

104

محسن

تقوی طلب

03/31

11

13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

پنج شنبه

13

15

104

محمد ناصر

حقیقت

04/10

11

13

بانکداری داخلی 1

یک شنبه

11

14

104

محسن

معلمیان

04/12

08

10

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

یک شنبه

08

11

104

محمد

ولی مقدم زنجانی

04/08

11

13

حسابداری صنعتی 2

پنج شنبه

08

11

104

ناصر

محمود زاده 

04/03

08

10

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

چهار شنبه

13

16

107

شیما

اصغری

   

پژوهش عملیاتی 1

یک شنبه

11

14

107

شیما

اصغری

03/31

08

10

ریاضی پیش دانشگاهی

سه شنبه

08

11

107

عقیله

محمود زاده 

03/31

08

10

اصول اقتصاد 1 (اقتصاد خرد)

شنبه

11

15

107

سعید

رحیمیان

   

اصول حسابداری 1

یک شنبه

15

19

108

نجمه

حاجیان

04/03

08

10

بانکداری خارجی 2

پنج شنبه

13

16

108

محمدرضا

جوادیان حسینی

04/08

11

13

ارزیابی طرحهای اقتصادی

پنج شنبه

08

10

108

غلامرضا

حسن شعبانی

04/03

11

13

امور مالی بین الملل

سه شنبه

11

14

108

مینو

کیانی راد

04/01

08

10

فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی

سه شنبه

08

11

108

محمد تقی

ضیائی بیگدلی

04/14

08

10

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

چهار شنبه

08

10

108

علیرضا

شرفی جم

   

مدیریت منابع انسانی

پنج شنبه

10

13

108

محمدهادی

صادق

04/05

08

10

اصول حسابداری 2

یک شنبه

08

11

102

لیلا

زمانی

04/03

11

13

اصول اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

سه شنبه

11

13

102

علی

دهقانی

04/08

08

10

اصول اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

پنج شنبه

08

10

102

علی

دهقانی

04/08

08

10

تربیت بدنی 2

پنج شنبه

16

18

102

محمد

پورکیانی

   

تربیت بدنی 1

شنبه

14

16

102

محمد

پورکیانی

   

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

سه شنبه

08

11

102

دلارام

چقازردی

03/31

11

13

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

پنج شنبه

10

12

102

محمد ناصر

حقیقت

04/10

08

10

زبان انگلیسی عمومی

پنج شنبه

12

15

102

محمدمهدی

حاج ملک

04/12

08

10

زبان فارسی

یک شنبه

11

14

102

علی

ذاکری

04/05

08

10

مدیریت مالی 2

یک شنبه

08

11

103

فرزانه

یوسفی اصل

04/03

08

10