حمایت مالی دانشگاه خاتم از رتبه‌های برتر آزمون ورودی دانشگاه‌های سراسری

 

 

 

 

دانشگاه خاتم به پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری کارشناسی‌ارشد با رتبه‌های کشوری در کلیه‌ی رشته/گرایش‌ها تسهیلات مالی ارایه می‌نماید:

 

 

1) رتبه‌های 1 تا 50 در بدو ورود معاف از پرداخت کل شهریه‌ی ثابت و متغیر و مشمول دریافت 100% کمک هزینه‌ی تحصیلی مصوب شورای دانشگاه خاتم خواهند گردید.

 

 

2) رتبه‌های 50 تا 100 در بدو ورود معاف از پرداخت کل شهریه‌ی ثابت و متغیر و مشمول دریافت 50% کمک هزینه‌ی تحصیلی مصوب شورای دانشگاه خاتم خواهند گردید.

 

 

3) رتبه‌های 100 تا 200 در بدو ورود معاف از پرداخت کل شهریه‌ی ثابت و متغیر خواهند بود.

 

 

 

حائزین رتبه‌های فوق چنان‌چه در طول تحصیل به عنوان دانشجوی رتبه‌ی اول تا سوم در هر نیم‌سال معرفی گردند، کماکان از امتیازات فوق بهره‌مند خواهند بود.