مدیریت امور پژوهش

 

 

 

اداره‌ی پژوهش دانشگاه خاتم 

نام و نام‌خانوادگی

سمت 

شماره‌‌ي تماس

محل 

دکتر سیدحسین رضوی حاجی آقا 

مدیریت پژوهش

  

مژگان افروزنیا

کارشناس پژوهش

02189174065

ساختمان حكيم اعظم