شیوه‌نامه‌ی تدوین پایان‌نامه

 

 

 

 

دانشجویان گرامی جهت آگاهی از نحوه‌ی تدوین پایان‌نامه می‌توانند شیوه‌نامه‌ی مصوب دانشگاه خاتم را از لینک‌های زیر دریافت نمایند.

 

 

ردیف

عنوان

فرمت Word

فرمت Pdf

1

شیوه‌نامه‌ی تدوین پایان‌نامه 

دانلود فایل  word شیوه‌ نامه‌ی تدوین پایان‌ نامه
دانلود فایل pdf شیوه‌ نامه‌ی تدوین پایان‌نامه

3

راهنمای شیوه‌ رفرنس دهی براساس استاندارد APA

-

دانلود فایل pdf راهنمای شیوه‌ رفرنس دهی براساس استاندارد APA