روال مدیریت امور پایان‌نامه دانشگاه خاتم

 

 

 

کلیه‌ی امور پژوهشی در سامانه‌ی آموزشی IUMS به آدرس: iums.khatam.ac.ir با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور صورت می‌گیرد.

 

* در اولین ورود و یا فراموشی رمز عبور به جای نام کاربری، کدملی را وارد نمایید و سپس بازیابی رمز عبور را انجام دهید.

 

 

 

1- انتخاب اساتید محترم راهنما:

 

 • هماهنگی ابتدایی با مدیر محترم گروه جهت انتخاب اساتید محترم راهنما؛

 

 انتخاب اساتید راهنما در سامانه IUMS: لازم است دانشجویان پس از ورود به سامانه در گوشه‌ی سمت راست بالا روی منوی دسترسی یک بار کلیک نموده و از مسیر زیر اقدام نمایند:

 

 منوی دسترسی ----> مدیریت آموزش ----> مدیریت امورپایان‌نامه ----> تعیین استاد راهنما

 

 

 انتخاب اساتید راهنما در سامانه IUMS دانشگاه خاتم

 

 

* پس از انتخاب زمینه‌ی پژوهشی، نام استاد مورد نظر را جستجو و انتخاب و سپس بر روی گزینه‌ی ثبت و ارسال کلیک نمایند. (درصورت وجود استاد راهنمای همکار: درسطرپایین استاد راهنما، علامت + را زده و نام ایشان را انتخاب نمایند).

 

* لازم به ذکر است فقط در مرحله‌ی انتخاب استاد راهنما وارد منوی دسترسی خواهید شد و بعد از این کلیه‌ی امور مربوطه در کارتابل جاری (دومین دایره از بالا، کارتابل جاری شماست) نمایش داده خواهد شد.

 

 

پس از انتخاب اساتید راهنما توسط دانشجو، لازم است در صورت موافقت اساتید، ابتدا 1- استاد راهنما و سپس 2- استاد راهنمای همکار (در صورت وجود) پس از ورود به کارتابل جاری خود، تایید نمایند تا دانشجو برای ثبت طرح پیشنهادی وارد مرحله‌ی بعدی شود.

 

 در صورت عدم تایید اساتید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (انتخاب استاد راهنما) بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

2- ثبت و ویرایش طرح پیشنهادی:

 

 

پس از تایید اساتید راهنما (در مرحله‌ی قبل)، در کارتابل جاری دانشجو ثبت طرح پیشنهادی نمایش داده خواهد شد که لازم است قسمت‌های ستاره‌دار صحیح و به دقت تکمیل گردند. همچنین دانشجو می‌بایست: 1- پیشینه‌ی پژوهش ایرانداک و 2- پروپوزال به صورت word و pdf را در قسمت مربوطه بارگذاری و ثبت و ارسال نماید.

 

ثبت و ویرایش طرح پیشنهادی در سامانه IUMS دانشگاه خاتم

 

پس از ارسال پروپوزال توسط دانشجو لازم است در صورت مورد تایید بودن از نظر اساتید، ابتدا 1- استاد راهنمای همکار (در صورت وجود)  و سپس 2- استاد راهنما پس از ورود به کارتابل جاری خود، تایید نمایند. در صورت عدم تایید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت طرح پیشنهادی) بازگردانده خواهد شد.

 

پس از تایید اساتید راهنما، پروپوزال در کارتابل جاری مدیر محترم گروه نمایش داده خواهد شد که در صورت مورد تایید بودن، تاریخ تصویب پروپوزال در این مرحله قطعی می‌شود. دانشجو حداقل 6 ماه پس از این تاریخ امکان انجام دفاع را خواهد داشت. در صورت تایید مدیر گروه، دانشجو به مرحله‌ی بعدی وارد خواهد شد و در صورت عدم تایید دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت طرح پیشنهادی) بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

3- ثبت و ویرایش طرح پیشنهادی در ایرانداک:

 

 

پس از تایید مدیر گروه (مرحله‌ی قبل)، در کارتابل جاری دانشجو، ثبت طرح پیشنهادی در ایرانداک نمایش داده خواهد شد. که لازم است دانشجو در سایت ایرانداک در قسمت ثبت پیشنهاد، پروپوزال را ثبت نمایند و کد رهگیری دریافتی به همراه عکس از صفحه‌ی ایرانداک خود را در قسمت مربوطه در IUMS بارگذاری و ثبت و ارسال نمایند.

 

ثبت و ویرایش طرح پیشنهادی در ایرانداک

 

ثبت و ویرایش طرح پیشنهادی در ایرانداک در سامانه IUMS دانشگاه خاتم

 

 

پس از ارسال کد رهگیری ایرانداک توسط دانشجو، تایید توسط کارشناس امور پایان‌نامه صورت می‌گیرد و پس از آن دانشجو به مرحله‌ی بعدی وارد خواهد شد در صورت عدم تایید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت طرح پیشنهادی در ایرانداک) بازگردانده خواهد شد.

 

 

4- ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه:

 

 

پس از تایید کد رهگیری توسط کارشناس امور پایان‌نامه (مرحله‌ی قبل)، ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه در کارتابل جاری دانشجو نمایش داده خواهد شد.

 

در صورت تکمیل پایان‌نامه و آمادگی دفاع از پایان‌نامه از نظر اساتید راهنما، بارگذاری پایان‌نامه‌ی نهایی و مقاله‌ی مستخرج از پایان‌نامه (در صورت وجود) و گزارش همانندجویی با درصد پایین 30 درصد (دانشجویان گروه مهندسی صنایع تا 25 درصد مورد قبول است) در قسمت ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه و ثبت و ارسال توسط دانشجو برای اساتید راهنما صورت خواهد گرفت.

 

ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه در سامانه IUMS دانشگاه خاتم

 

 

ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه در سامانه IUMS دانشگاه خاتم

 

تایید اساتید راهنما: پس از ارسال پایان‌نامه توسط دانشجو لازم است در صورت مورد تایید بودن از نظر اساتید، ابتدا 1- استاد راهنمای همکار (در صورت وجود)  و سپس 2- استاد راهنما پس از ورود به کارتابل جاری خود، تایید نمایند. در صورت عدم تایید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت طرح پیشنهادی) بازگردانده خواهد شد.

 

* لازم به ذکر است در صورت تایید برای دفاع درج 100 % توسط استاد راهنما الزامی است.

 

تایید کارشناس امور پایان‌نامه: پس از تایید اساتید راهنما؛ پرونده‌ی مالی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان توسط کارشناس امور پایان‌نامه بررسی می‌گردد و در صورت عدم نقص و بدهی، تایید و برای مدیر گروه ارسال می‌گردد. در صورت عدم تایید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه) بازگردانده خواهد شد.

 

تایید مدیر گروه: پس از تایید کارشناس امور پایان‌نامه (در مرحله‌ی قبل) بررسی 1- وضعیت تحصیلی، مشروطی.. 2- تعیین داور 3- ثبت نمره‌ی مقاله در سامانه (درصورت وجود) و صدور مجوز نهایی دفاع از پایان‌نامه توسط مدیر گروه صورت می‌گیرد. در صورت عدم تایید، دانشجو به مرحله‌ی قبل (ثبت و ویرایش پیشرفت پایان‌نامه) بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

5- اعلام زمان هماهنگ شده با اساتید جهت دفاع:

 

 

پس از تعیین داور توسط مدیر گروه (در مرحله‌ی قبل)، در کارتابل جاری دانشجو اعلام زمان هماهنگ شده با اساتید جهت دفاع نمایش داده خواهد شد. 

 

پس از ورود به آن، اسامی داوران و شماره همراه ایشان وجود دارد (لازم است دانشجو به هر یک از اساتید راهنما و اساتید داور در ساعات اداری، تماس برقرار نموده تا در خصوص ارسال پایان‌نامه جهت مطالعه قبل از جلسه دفاع و همچنین هماهنگی روز و ساعت دفاع اقدام نماید).


سپس در پایین همان صفحه، قالب فرم تعیین زمان دفاع را دانلود و دریافت نماید و پس از تکمیل (روز و ساعت هماهنگ شده و نهایی دفاع، درج شماره‌ی همراه در صورت تغییر و تاریخ و امضای دانشجو) در قسمت بارگذاری، فرم امضا شده‌ی دانشجو (در سمت چپ صفحه) بارگذاری و ثبت و ارسال گردد.

 

اعلام زمان هماهنگ شده با اساتید جهت دفاع دانشگاه خاتم

 

* هماهنگی زمان دفاع از سوی دانشجویان باید به شکلی صورت گیرد که یک هفته قبل از جلسه‌ی دفاع فرم تعیین زمان برگزاری جلسه‌ی دفاع را بارگذاری و ثبت و ارسال نماید. در غیر این‌ صورت امکان برگزاری جلسه دفاع وجود نخواهد داشت.

 

* پس از ارسال فرم تعیین زمان توسط دانشجو (در مرحله‌ی قبل)، تعیین زمان و مکان جلسه دفاع در سامانه طبق فرم فوق، توسط کارشناس امور پایان‌نامه صورت می‌گیرد.

 

* پس از تعیین زمان دفاع در سامانه توسط کارشناس امور پایان‎‌نامه هر یک از دانشجویان پیامکی که در آن روز و ساعت و مکان دفاع ذکر شده،  دریافت خواهند کرد.

 

 

پس از برگزاری جلسه‌ی دفاع، لازم است دانشجویان روال امور فارغ‌التحصیلی را در سایت اصلی دانشگاه، مطالعه و سپس طبق آن اقدام به امور فارغ‌التحصیلی نماید.

 

 

 

 

راهنما و فرم‌های روال مدیریت پایان‌نامه

 

 

ردیف

عنوان

فایل Word

فایل PDF

1

راهنمای روال مدیریت امور پایان‌نامه

-

دانلود فایل راهنمای روال مدیریت امور پایان‌نامه

2

فلوچارت روال مدیریت امور پایان‌نامه

-

دانلود فرم فلوچارت روال مدیریت امور پایان‌نامه

3

فرم گزارش پیشرفت ماهانه

دانلود فرم فرم گزارش پیشرفت ماهانه
 دانلود فرم pdf فرم گزارش پیشرفت ماهانه

4

فرم تایید اعمال اصلاحات

دانلود فرم ورد فرم تایید اعمال اصلاحات
دانلود فرم pdf فرم تایید اعمال اصلاحات

5

فرم تعیین ارزش مقاله

دانلود فرم word تعیین ارزش مقاله
دانلود فرم pdf تعیین ارزش مقاله

6

فرم تغییر عنوان پایان‌نامه

دانلود فرم word تغییر عنوان پایان‌نامه
دانلود فرم pdf فرم تغییر عنوان پایان‌نامه

7

فرم تحویل پایان‌نامه

دانلود فرم word  تحویل پایان‌نامه
دانلود pdf فرم تحویل پایان‌نامه

8

فرم تسویه حساب نهایی

دانلود فرم word تسویه حساب نهایی
 دانلود pdf فرم تسویه حساب نهایی

 

 

 

 

9

 

قالب پروپوزال رشته های مختلف

قالب پروپوزال رشته مهندسی

دانلود قالب word پروپوزال رشته مهندسی

-

قالب پروپوزال رشته زبان 

دانلود قالب word پروپوزال رشته زبان

-

قالب پروپوزال رشته مالی

دانلود قالب word پروپوزال رشته مالی

-

قالب پروپوزال رشته مدیریت و حسابداری

دانلود قالب word پروپوزال رشته مدیریت و حسابداری

-

قالب پروپوزال رشته مشاوره 

دانلود قالب word پروپوزال رشته مشاوره

-

قالب پروپوزال رشته صنایع

دانلود قالب word پروپوزال رشته صنایع

-

قالب پروپوزال رشته سایر رشته‌ها

دانلود قالب word پروپوزال رشته سایر رشته‌ها

-

 

10

 همانندجویی

راهنمای همانندجویی

-

فرم pdf راهنمای همانندجویی 

فهرست شناسه اساتید جهت همانندجویی پایان نامه

-

دانلود pdf فهرست شناسه اساتید جهت همانندجویی پایان نامه