اطلاعیه‌ها و اخبار آموزش

 

 

 

ردیف

عنوان اطلاعیه / اخبار

طبقه‌بندی

لینک اطلاعیه

1

ثبت‌نام داوطلبان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی‌ارشد

اطلاعیه

لینک

2

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان در مقطع کارشناسی‌ارشد

اطلاعیه

لینک

3

ورود به سیستم یادگیری مجازی (LMS) دانشگاه خاتم

اطلاعیه

لینک