اعضای هیات امناء دانشگاه خاتم (غیرانتفاعی-غیردولتی)

 

 

 

ردیف 

 نام و نام‌خانوادگی

سمت 

1

 آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد (احمد آباد)

رئیس هیات امناء

2

دکتر مجید قاسمی

اعضای هیات امناء

3

دکتر عباس انواری

اعضای هیات امناء

4

دکتر سعید سهراب‌پور

اعضای هیات امناء

5

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی مرسلی

اعضای هیات امناء

6

دکتر سید محمد شهرتاش

نماینده‌ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7

دکتر عباس مصلی‌نژاد

اعضای هیات امناء

8

دکتر علی اکبر صالحی

اعضای هیات امناء