تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١

10:37
1400/10/18

تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١

 

دانشجويان و اساتيد محترم جهت رويت و اطلاع از تقويم آموزشی نيمسال دوم سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١ دانشگاه خاتم ، بر روی  فايل پيوست شده در ذيل كليك نمايند .

 

 

تقويم آموزشی نيمسال دوم سال 1400 - 1401 دانشگاه خاتم

 

دانلود فایل : دانلود فایل pdf تقویم آموزشی نيمسال دوم  1400 - 1401 دانشگاه خاتم

 


برنامه نیمسال دوم1400 و 1401
تقویم آموزشی دانشگاه خاتم
دانشگاه خاتم