شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۸
خاتم در نگاه کلان
27 دکتری | 1506 کارشناسی ارشد | 276 کارشناسی
بیش از1800
دانشجوی در حال تحصیل
1680 کارشناسی ارشد | 344 کارشناسی
بیش از2000
دانش‌آموخته
3 دکتری | 49 کارشناسی ارشد | 5 کارشناسی
57
رشته تحصیلی
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت
ارتباط با صنعت

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه خاتم می‌باشد.